قبل
بعدی

درباره‌ی شهرزاد اسفرجانی

شهرزاد اسفرجانی متخصصی حرفه‌ای است، او به عنوان مشاور و مدیر ارشد برندینگ، به هدایت‌گری و روایت‌گری برندهای ایرانی می‌پردازد و دانش عمیق و ارزشمند خود را در خلق و طراحی استراتژی‌های قدرتمند بازاریابی و راهکارهای خلاق ارتباطات به کار می‌بندد و منتقل می‌کند. ذهن جستجوگر، مطالعه مستمر، دانش به روز و سفرهای بسیار شهرزاد به او آگاهی و بینشی عمیق از فرهنگ‌های متفاوت و ریشه‌های مشترکشان داده است. “قصه‌گوی برند” نامی‌است که مخاطبانش در طی سال‌ها برای او برگزیده‌اند. نگاه استراتژیک و نوآوری همیشگی در محتوا و طراحی‌های او در تناسب کامل با برند شخصیتی اوست: قصه‌گویی خلاق، هوشمند، مشتاق، آینده نگر و الهام‌بخش. شهرزاد متعهد و پایبند به اصول اخلاقی و حرفه‌ای است و ارتباطات را به خوبی می‌شناسد.

راهبری برند​

گروه اسفرجانی و همکاران با هدایت شهرزاد اسفرجانی بر اساس «مدل برج راهبری»، همراه سازمان‌ها، کسب و کارها و افراد می‌شوند تا از طریق راهبری برند و هدایت مسیر برندینگ به جایگاه لیدرشیپ (رهبری) برسند. این مدل، که توسط شهرزاد اسفرجانی معرفی شده و توسعه یافته است، مدلی استراتژیک، منسجم،اصیل و اختصاصی با نگاه به ارزش‌های درونی کسب و کارها و افراد است.

بسیاري از سـازمـان‌هـای قـدرتمـند قـصد دارنـد تـا ضـمن حـفظ بـازار کنونی بـه جـایگاه شـایسته آینده خـود یعنی برند لیدرشیپ (رهبری) دسـترسی پیدا کنند، همچنین برخی کسب و کارها با ورود به بازار به دنبال مسیری آینده‌نگر و قابل اتکا برای رسیدن به جایگاه مطلوب خود هستند. در این مسیر مدیران ارشد سازمان‌ها و صاحبان کسب و کارها ابهامات و پرسش‌های زیادی درباره آغاز راه، طی کردن آن و در نهایت پیاده‌سازی استراتژی‌های راهبری در کسب و کار خود مواجه می‌شوند.

دوره های آموزشی و کارگاه ها​

بسته‌بندی
محافظ ارزش‌های برند

کارگاه تخصصی استراتژی دیزاین
بسته‌بندی و توسعه‌ی برند

روایت گری کسب و کار                                      در دنیای امروز

اولین قدم پرسنال برندینگ

آخرین مطالب وبلاگ