قبل
بعدی

درباره‌ی شهرزاد اسفرجانی

شهرزاد اسفرجانی متخصصی حرفه‌ای است، او به عنوان مشاور و مدیر ارشد برندینگ، به هدایت‌گری و روایت‌گری برندهای ایرانی می‌پردازد و دانش عمیق و ارزشمند خود را در خلق و طراحی استراتژی‌های قدرتمند بازاریابی و راهکارهای خلاق ارتباطات به کار می‌بندد و منتقل می‌کند. ذهن جستجوگر، مطالعه مستمر، دانش به روز و سفرهای بسیار شهرزاد به او آگاهی و بینشی عمیق از فرهنگ‌های متفاوت و ریشه‌های مشترکشان داده است. “قصه‌گوی برند” نامی‌است که مخاطبانش در طی سال‌ها برای او برگزیده‌اند. نگاه استراتژیک و نوآوری همیشگی در محتوا و طراحی‌های او در تناسب کامل با برند شخصیتی اوست: قصه‌گویی خلاق، هوشمند، مشتاق، آینده نگر و الهام‌بخش. شهرزاد متعهد و پایبند به اصول اخلاقی و حرفه‌ای است و ارتباطات را به خوبی می‌شناسد.

راهبری برند​

گروه اسفرجانی و همکاران با هدایت شهرزاد اسفرجانی بر اساس «مدل برج راهبری»، همراه سازمان‌ها، کسب و کارها و افراد می‌شوند تا از طریق راهبری برند و هدایت مسیر برندینگ به جایگاه لیدرشیپ (رهبری) برسند. این مدل، که توسط شهرزاد اسفرجانی معرفی شده و توسعه یافته است، مدلی استراتژیک، منسجم،اصیل و اختصاصی با نگاه به ارزش‌های درونی کسب و کارها و افراد است.

بسیاري از سـازمـان‌هـای قـدرتمـند قـصد دارنـد تـا ضـمن حـفظ بـازار کنونی بـه جـایگاه شـایسته آینده خـود یعنی برند لیدرشیپ (رهبری) دسـترسی پیدا کنند، همچنین برخی کسب و کارها با ورود به بازار به دنبال مسیری آینده‌نگر و قابل اتکا برای رسیدن به جایگاه مطلوب خود هستند. در این مسیر مدیران ارشد سازمان‌ها و صاحبان کسب و کارها ابهامات و پرسش‌های زیادی درباره آغاز راه، طی کردن آن و در نهایت پیاده‌سازی استراتژی‌های راهبری در کسب و کار خود مواجه می‌شوند.

دوره های آموزشی و کارگاه ها​

بسته‌بندی
محافظ ارزش‌های برند

کارگاه تخصصی استراتژی دیزاین
بسته‌بندی و توسعه‌ی برند

روایت گری کسب و کار                                      در دنیای امروز

اولین قدم پرسنال برندینگ

آخرین مطالب وبلاگ

رویداد برج راهبری برند
رویداد برج راهبری برند
borj
گنجینه ای بی پایان که متعلق به شما است
گنجینه ای بی پایان که متعلق به شما است
SHE_BlogBanner_001_010913_01