قصه‌گوی برندهای ایرانی

 
قصه‌گوی برندهای ایرانی
دوره‌های مختلفی را زیسته است. از روزگاری که پروسه‌های مبتنی بر خلاقیت به تمامی آنالوگ و به شکل دستی به انجام می‌رسیده تا امروز که هوش مصنوعی به ابزاری تاثیرگذار برای ما تبدیل شده. از روزگاری که کامیپوتر ابزاری غیرضروی و لاکچری محسوب می‌شده تا امروز که تصور جهان بدون آن بی‌معناست.
خانم شهرزاد اسفرجانی در همه‌ی این دوران‌ها اما اهمیت یک امر را ثابت و حیاتی یافته است:
نوشتن.
از منظرِ او نوشتن جادو می‌کند. نجات می‌بخشد و توسعه می‌دهد. روح و روان آدمی را جلا می‌دهد و این تازه آغاز آثار بی‌همتای نوشتن است.
ایده‌‌ها باید ثبت و ضبط شوند در غیر این صورت محکوم به فنا هستند.
درست مانندِ انسان‌ها
کاردانِ شماره‌ی دوازده
مثل همیشه گفت‌وگویی با یک کاربلد.
میهمان و میزبان این شماره
سرکار خانم #شهرزاد_اسفرجانی
قصه‌گوی برندهای ایرانی

Kaardaan, a project by:
@daan_notes
Producer:
@farzanehtayyebi
Creative Direction:
@mrezabood
Art Direction:
@studiosavaad
@hamidghodsi
Photo and Video:
@aliabiyar