نشست برندسازی در حوزه صنایع دستی

20 بهمن ماه نشستی با عنوان” آشنایی با برند سازی و اهمیت آن در حوزه صنایع دستی” برای اولین بار در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد. این نشست با مدیریت آقای سمندری که راه تازه ای را برای معرفی و تعالی صنایع دستی ایران در پیش گرفته اند و با همکاری گروه خلاق ملک، کتابخانه و موزه ملی ملک و گروه روایتگری شهرزاد برگزار شد.
شهرزاد اسفرجانی درکنار جمعی از اساتید حوزه های برندسازی و روایت گیری کسب و کار در این مراسم حضور داشت. برندسازی در حوزه صنایع دستی و اهمیت بسته بندی در عرضه صنایع دستی موضوعات اصلی سخنرانی شهرزاد در این مراسم بود. صحبت‌ها با توضیح هفت قدم کلیدی برای برندینگ آغاز شد و در پایان به تمامی سوالات پاسخ داده شد.