پادکست آویده

چگونه برندها با قصه ها، سازمان خود را می سازند؟ شهرزاد اسفرجانی به دعوت آژانس تبلیغاتی آویده صحبتی در خصوص روایتگری برند داشت که در سلسله گفتارهای جدید آوی تاک منتشر شده است.