دوره بسته بندی

poster for sanaat chap convert crop

زمان برگزاری:

معرفی دوره:

فرایند تولید همواره برای تحویل محصول سالم به مشتری، نیازمند پروسه بسته بندی است. در کشورهای در حال توسعه بخش بزرگی از ضایعات و آسیبهای وارده به محصول یا عدم موفقیت در پروسه فروش به علت ضعف در طراحی بسته بندی و عدم کیفیت مطلوب ارایه کالا صورت می گیرد.
نیاز به موضوع بسته بندی با رشد صنایع ، تنوع کالا و رقبا، افزایش میل به خرید در مصرف کنندگان و خریداران هر روز بیشتر احساس می شود. در کشوری مانند ایران در سالهای گذشته توسعه و تنوع بسیاری در فرایند تولید محصولات صورت گرفته و کارخانه هایی که تا چندی پیش تک محصول و بدون رقیب کالای خود را وارد بازار می کردند اکنون با تغییر نیاز مصرف جامعه و همچنین رشد رقبا دیگر قادر به ارایه کالای خود به صورت ش تولیدات کارخانه ها بسیار متنوع شده و رقبای زیادی در برابر هر یک از تولید کنندگان قدیمی قد علم کرده اند به فله و تک محصول نیستند. مشتری تا پیش از این تنها با کالاهای داخلی و یا شیوه های در دسترس مواجه بود، اما گسترش استفاده از تجهیزات ارتباطی مانند ماهواره و اینترنت، سهولت سفرهای خارجی و .. موجب شده تا سطح توقع جامعه مصرف بالاتر رفته و برداشت او نسبت به بسته بندی محصولات کاملا متحول شود. (گرایش شدید جامعه مصرف به سمت محصولاتی با ظاهر غیر ایرانی یکی از این شواهد است). این تحول در برداشت مشتری نسبت به محصول و بسته بندی ، کیفیت و تنوع بیشتر ، احساس مسئولیت، دقت و تمرکزی علمی ، عملی بر موضوع بسته بندی و فروش را از سوی تولید کنندگان می طلبد.
در چنین شرایطی ضرورت آموزش صحیح بسته بندی مطرح میشود، در این دوره تلاش بر آن بود تا ضمن معرفی کامل و همه جانبه مفهوم بسته بندی و ضرورت پرداختن به آن، مسیر و روش هایی که بر پایه علم و سال ها تجربه می باشد با علاقه مندان این حوزه به اشتراک گذاشته شود.

زمان برگزاری:

معرفی دوره:

فرایند تولید همواره برای تحویل محصول سالم به مشتری، نیازمند پروسه بسته بندی است. در کشورهای در حال توسعه بخش بزرگی از ضایعات و آسیبهای وارده به محصول یا عدم موفقیت در پروسه فروش به علت ضعف در طراحی بسته بندی و عدم کیفیت مطلوب ارایه کالا صورت می گیرد.
نیاز به موضوع بسته بندی با رشد صنایع ، تنوع کالا و رقبا، افزایش میل به خرید در مصرف کنندگان و خریداران هر روز بیشتر احساس می شود. در کشوری مانند ایران در سالهای گذشته توسعه و تنوع بسیاری در فرایند تولید محصولات صورت گرفته و کارخانه هایی که تا چندی پیش تک محصول و بدون رقیب کالای خود را وارد بازار می کردند اکنون با تغییر نیاز مصرف جامعه و همچنین رشد رقبا دیگر قادر به ارایه کالای خود به صورت ش تولیدات کارخانه ها بسیار متنوع شده و رقبای زیادی در برابر هر یک از تولید کنندگان قدیمی قد علم کرده اند به فله و تک محصول نیستند. مشتری تا پیش از این تنها با کالاهای داخلی و یا شیوه های در دسترس مواجه بود، اما گسترش استفاده از تجهیزات ارتباطی مانند ماهواره و اینترنت، سهولت سفرهای خارجی و .. موجب شده تا سطح توقع جامعه مصرف بالاتر رفته و برداشت او نسبت به بسته بندی محصولات کاملا متحول شود. (گرایش شدید جامعه مصرف به سمت محصولاتی با ظاهر غیر ایرانی یکی از این شواهد است). این تحول در برداشت مشتری نسبت به محصول و بسته بندی ، کیفیت و تنوع بیشتر ، احساس مسئولیت، دقت و تمرکزی علمی ، عملی بر موضوع بسته بندی و فروش را از سوی تولید کنندگان می طلبد.
در چنین شرایطی ضرورت آموزش صحیح بسته بندی مطرح میشود، در این دوره تلاش بر آن بود تا ضمن معرفی کامل و همه جانبه مفهوم بسته بندی و ضرورت پرداختن به آن، مسیر و روش هایی که بر پایه علم و سال ها تجربه می باشد با علاقه مندان این حوزه به اشتراک گذاشته شود.

poster for sanaat chap convert crop

تصاویری از دوره مهارت‌های ارائه

نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه