درباره شهرزاد

شهرزاد اسفرجاني پس از سال‌‌‌ها فعاليت و كسب موفقيت‌هاي ارزشمند در حوزه تجارت بر آن شد تا تخصص و دانش خود را در حوزه امور اجتماعی و خيريه به كار بندد و نقشی موثر در پيش برد اهداف عالی انساني و اجتماعي در جامعه و كشورش داشته باشد و فعاليت خود را با سه نهاد آغاز كرد:موسسه خيريه كهريزک، موسسه خيريه محک و سازمان بازيافت شهرداری تهران.

تلاش شهرزاد آن بود كه روش‌هاي نظام‌مند ارتباطات يكپارچه بازاريابی(IMC) در اين نهادها نيز به گونه ای موثر برنامه ريزی و اجرا شود.

او توانست در مقام مشاور ارشد مدير عامل در امور تبليغات سندهاي زيربنايي برند و تبليغات را در موسسه محك ايجاد كند يكي از مهمترين بازخوردهاي فعاليت او كمپین”با هزار تومان چه ميشه كرد بود؟” اين كمپين موثر از طرفي توانست نقش مهمي در جايگاه‌سازي نام و برند محك در ذهن مخاطبان ايجاد كند و از طرف ديگر در تامين عوايد اين سازمان بسيار موثر بود و سال‌ها به عنوان پررنگ‌ترين شعار تبليغاتي موسسه محك در ذهن‌ها ماند. از طرفي ايجاد دغدغه تفكر خلاق، استفاده از روش‌هاي نظام مند تبليغات و اطلاع رساني و ايجاد سند هويت برند سازمان بخشي از دستاوردهاي موسسه محك در همكاري با شهرزاد است.

همچنين ساخت دغدغه حفظ محيط زيست و ايجاد فرهنگ اجتماعي صحيح در ارتباط با تفكيك زباله در كمپين جداسازي زباله‌هاي خشك و تر و تاثير آن چه در حفظ و نگهداري محيط زيست و چه در صرفه جويي در هزينه‌ها مهمترين بازخوردهاي تلاش‌ها و فعاليت‌هايي است كه شهرزاد در ارتباط با سازمان بازيافت شهرداري تهران رقم زد.

و شهرزاد قصه گو هنوز در هر فرصت و موقعيتي تلاش مي‌كند تا با هم براي سرزمين و كشورمان از نيكويي و خوبي و آسماني آبي قصه بگوييم.